Met ingang van 1 Mei 2015 is het onderdeel werkplaatsinrichting vanuit de oude website www.sikobv.nl ondergebracht in deze nieuwe website. De nieuwe website bevat gedetalairde informatie over ons leveringsprogramma en is een webshop aan gekoppeld.

 Op deze manier kunt u als klant alle informatie direct vinden en uw uitgezochte werkplaatsinrichting direct bestellen.

Wij zullen de website continu up-daten, mocht u vragen hebben welke niet terug te vinden op onze website, neem conact met ons op.Wij zullen deze informatie dan toevoegen aan deze site.

Alvast bedankt voor u hulp om deze website zo compleet mogelijk te maken.